Videregående hverdagslydighet tirsdag August Lierstranda

Kurset starter med teori. Dette er et kurs for deg som har hatt hund på valpekurs eller grunnkurs tidligere og som ønsker å utvikle videre det dere har lært så langt.

På videregåendekurs bruker vi mye tid på passeringstrening og hilsesituasjoner, innkallingen skal bli bedre og hunden skal gå bedre i bånd. Det vil altså bli lagt stor vekt på problemstillinger som man opplever i hverdagen, som biltrening, bytrening, hilsetrening (både ovenfor hund og menneske), gå pent ved siden av, gå bak osv. Vi trener mye på å styre hunden mens den er løs.

På kurset skal du og din hund en kveld til sentrum, hvor vi får sett om det dere har lært så langt fungerer i et helt nytt og spennende miljø. 

Kurset går over 8 ganger, en kveld i uken. 

Kurset holdes i Industrigata 4, 3414 Lierstranda. På området til Tomra.

Første kurskveld er det felles teori med Vegar Nordby som foredragsholder, teorikvelden er på tirsdag. Teorikvelden blir holdt på Gulskogen skole. Adressen er: Vintergata 8, 3048, Drammen.

Kursdetaljer

Start dato: 21-08-2018 0:00
Antall kursplasser 6
Pris pr hund 2.350,-
1