Hundekurs Oslo

Kommende kurs i Oslo:

Helgekurs i gå pent i bånd/passering 2 og 3 Juni kl 12.00 til kl 15.00 med Vegar Nordby med start 02-06-2018 12:00
Kurstype:  Problemhundkurs | Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Skoger | Problemhundkurs | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Grunnkurs | Oslo | Problemhundkurs | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Grunnkurs | Asker & Bærum | Problemhundkurs | Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Drammen
Problemhund kurs 15, 16 og 17 Juni med Vegar Nordby med start 15-06-2018 0:00
Kurstype:  Problemhundkurs | Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Skoger | Problemhundkurs | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Grunnkurs | Oslo | Problemhundkurs | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Grunnkurs | Asker & Bærum | Problemhundkurs | Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Bronsemerkekurs | Drammen
Utstillings/ringtrening/helgekurs 30 juni og 1 juli med Victoria Nordby med start 30-06-2018 0:00
Kurstype:  Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Konkurransekurs | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Skoger | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Konkurransekurs | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Grunnkurs | Oslo | Temakurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Konkurransekurs | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Grunnkurs | Asker & Bærum | Temakurs | Grunnkurs | Fordypning og miljø | Videregående hverdagslydighet | Konkurransekurs | Bronsemerkekurs | Valpekurs | Drammen
Agility Videregåendekurs kl 12.00 - 15.00 September med start 01-09-2018 12:00
Kurstype:  Temakurs | Agility | Skoger | Temakurs | Agility | Temakurs | Agility | Asker & Bærum | Temakurs | Agility | Drammen
1