Åse Coward

Åse Coward

Åse trener lydighet og har også oppdrett av rasen Irish softcoated wheaten terrier. Hun tar også i mot hunder av denne rasen for klipp.

Hun har selv 2 eksemplarer av rasen.

For henne er det viktigste at hundene har folkeskikk, er glade og trygge. For å bli en glad hund må den være i aktivitet, både turer og trening.

1